UV-DCM

Dezenfeksiyon Kontrol Modülü

Teklif İste

Asansör kabini UVC ışığı ile her türlü mikroba karşı (virüsler, bakteriler, mantarlar, vs) dezenfekte edilebilir. Kabindeki yüzeylerde ve havada bulunan mikroplar kabinin içine monte edilen bir UVC lamba ile öldürülebilir. Ancak, UVC ışık insanlar için de zararlıdır. Gözler doğrudan maruz kalırsa retina hasarı oluşabilir. Ayrıca UVC ışığına maruz kalındığında cilt kanseri riski de artmaktadır.

UV-DCM kabindeki mikrop öldürücü UVC lambayı doğru koşullar altında yakıp söndürerek kabindeki dezenfeksiyon işleminin güvenli bir şekilde yürütülmesini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Sadece kabinde kimse yokken, kapı kapalıyken ve asansör kat seviyesindeyken UVC lambanın ışık saçmasına izin verir.

 • Tüm asansörlerle uyumludur. Eski asansörlere de uygulanabilir.
 • UVC lambayı güvenli bir şekilde yakar / söndürür (Dahili yedekleme [redundancy] ile sağlanan güvenlik: UVC lamba birbirinden bağımsız 2 ayrı kontak ile enerjilendirilir. Bu kontakların sağlıklı çalışıp çalışmadığı gözlenir.)
 • UVC lambaya kumanda etmek için kabin lambasından alınan 220VAC giriş.
 • Kabine birisi girdiğinde UVC lambayı söndürmek için hareket detektöründen alınan 220VAC giriş.
 • UVC lambaya kumanda etmek için veya başka işlevler için kullanılabilen 2 adet 24VDC giriş.
 • 24VDC girişlere bağlanacak kontakların DIP-sviçler üzerinden NA/NK olarak seçilmesi mümkündür.
 • Hata rölesi çıkışı: UVC lambayı yakıp söndüren kontaklarda bir hata tespit edildiğinde bu röle çeker.
 • Tetiklemeli izin verme modu: Başlamış olan dezenfeksiyon işleminin asansör revizyon/bakım durumuna geçtiğinde kabin lambasının yanması durumunda da sürmesi isteniyorsa bu mod kullanılır.
 • Durum Rölesi: Bu röle dezenfeksiyon işlemi devam ettiği sürece çekilidir. İstenirse dezenfeksiyon bitene kadar bu kontak aracılığıyla asansör bloke edilebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için tetiklemeli izin verme modu seçilmiş olmalıdır.
 • Dezenfeksiyon süresi 60 dakikaya kadar ayarlanabilir.
 • UVC lamba ömür sayacı: Lambanın yandığı toplam dezenfeksiyon süresi sayılır. Lamba ömrünün sonuna yaklaştığında modülün üzerindeki DURUM LEDi yanıp sönerek lambanın değiştirilmesi içini uyarı verir.
 • İleri düzey işlevler ve uzaktan izleme amacıyla uyumlu asansör kumanda sistemlerine CAN-Bus üzerinden bağlanabilir.
 • CAN-Bus üzerinden asansör kumanda sistemine şu veriler aktarılabilir:
  • Modüldeki tüm girişlerin durumu
  • Tüm DIP-sviç ayarları (seçilen dezenfeksiyon süresi, kontak türü, seçilmiş işlevler)
  • Hata kodu
  • Kalan lamba ömrü (saat cinsinden)
  • Dezenfeksiyon sürecinin durumu (sürüyor / tamamlandı)
 • CAN-Bus üzerinden şu işlevler kontrol edilebilir:
  • Durum rölesi farklı işlevler için programlanabilir
  • Dezenfeksiyon süreci başlatılabilir

Teknik dökümanlar için tıklayınız…